LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Năm 17, 2019 4:48 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 – 26/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019

 

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 220/5 Giao ban cơ quan  – Làm báo cáo VSATTP trường học
Thứ 321/5 – Làm báo cáo tổng kết, khám sức khỏe học sinh  – Báo cáo thực hiện chuyên đề XDMTGDLTLTT
Thứ 422/5

 

– Làm báo cáo kiểm tra nội bộ –  Báo cáo thực hiện chuyên đề XDMTGDLTLTT
Thứ 523/5

 

– Tổng hợp sô liệu đăng ký học hè – Ký đơn học hè cho PHHS có nhu cầu gửi con
Thứ 624/5 – Tổng hợp ký đơn học hè – Tổng hợp ký đơn học hè
Thứ 725/5 – Hoàn thiện hồ sơ thi đua, ký duyệt
Chủ nhật26/5 Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày)