LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Tư 20, 2019 7:32 sáng

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 – 26/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 222/4 GIAO BAN   – Kiểm tra nề nếp các lớp, nuôi dưỡng
Thứ 323/4  – Kiểm tra dự giờ NT, 4T – Làm việc tại đơn vị
Thứ 424/4  – Kiểm tra dự giờ nhà trẻ, 3 tuổi – Làm việc tại đơn vị
Thứ 525/4  – Các lớp tổng hợp tiền học phí học kỳ II – PTKT tổng hợp tiền
Thứ 626/4  – Làm báo cáo đánh giá ngoài – Làm báo cáo đánh giá ngoài
   Nghỉ lễ 30/4, 1/5 theo công văn (5 ngày)  

 

  Nam Thượng, ngày 19 tháng 04 năm 2019HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

 

Đoàn Thị Thoa