LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Tư 16, 2019 7:35 sáng

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 – 20/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 215/4 Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Thứ 316/4  HỌP GIAO BAN 
– Kiểm tra VSATTP – Hoàn thiện hồ sơ- Lấy quyết định và tờ rời BHXH
Thứ 417/4  – Hoàn thiện hồ sơ lối sống an ninh, an toàn trường học phòng chống ạo lực học đường
Thứ 518/4  Chuẩn bị tốt các điều kiện Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Thứ 619/4  – Chuẩn bị tốt các điều kiện Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.– Kiểm tra toàn diện
Thứ 720/4 – Triển khai chuyên môn đánh giá chuẩn hiệu trưởng

– Giaos viên tổng hợp các tiêu chí đánh giá ngoài

Chủ nhật21/04 – Thực hiện ngày chủ nhật xanh

 

  Nam Thượng, ngày 15 tháng 04 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

Đoàn Thị Thoa