LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Tư 26, 2019 5:03 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 – 04/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
  Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4  và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019
Thứ 502/5 – Kiểm tra nề nếp các lớp, vệ sinh an toàn thực phẩm – Làm việc tại đơn vị
Thứ 603/5  – Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Nam Tiến THCS – Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường Mầm non Nam Tiến
Thứ 704/5  – Họp hội đồng sư phạm nhà trường
Chủ nhật05/5  – Thực hiện ngày chủ nhật xanh