Thời khóa biểu một ngày của bé

MỘT NGÀY CỦA BÉ Sáng Từ 6h 45′ đến 7h30′ Đón trẻ, trò chuyện với trẻ Từ 7h30′ đến 8h Thể dục buổi sáng Từ 8h đến 10h Hoạt động học Trưa Từ 10h đến 10h30′ Vệ sinh cá nhân Từ 10h30′ đến 11h Ăn trưa Từ 11h đến…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…