LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 – 26/5/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 220/5 Giao ban cơ quan  – Làm báo cáo VSATTP…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 206/5 Giao ban cơ quan  – Kiểm tra hoạt động chiều Thứ 307/5 – Kiểm tra nề nếp các hoạt động các khối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 – 26/4/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 222/4 GIAO BAN   – Kiểm tra nề nếp các lớp, nuôi dưỡng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 – 20/4/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 215/4 Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương Thứ 316/4  HỌP GIAO…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 01/4 – 07/4/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 201/4   Họp giao ban   – Duyệt hồồ sơ giáo viên, hồ sơ nuôi Thứ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  Lịch công tác tuần từ ngày 04/3 – 09/3/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 204/3  – Họp giao ban  – Rà soát số liệu thống kê đề án giai đoạn 2020 – 2025 Thứ 305/3 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 – 02/3/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 225/02  Họp giao ban– Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng – Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 – 23/02/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 218/02 – Họp giao ban- Làm việc tại đơn vị Thứ 312/02 – Kiểm tra nề nếp các lớp- Làm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 11/02 đến 16/02/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 211/2 – Giáo viên đón học sinh vào lớp- Rèn nề nếp tổng quét vệ sinh môi trường  – Họp giao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 28/01-01/02/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 228/01 – Họp giao ban- Kiểm tra vệ sinh các lớp – Hiệu trưởng khám sức khỏe định kỳ Thứ 329/01 – Dự…