LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 217/12 – Họp giao ban  – Tổng hợp kê khai tài sản cá nhân Thứ 318/12 – Hiệu trưởng, giáo viên tham…

lịch công tác tuần II tháng 12

Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 210/12 – Họp giao ban – Tham dự thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp huyện Thứ 311/12 – Làm quen học thi…

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 203/12 – Họp giao ban- Phó hiệu trưởng bốc thăm tiết dạy giáo vien giỏi cấp huyện. – Dự giờ giáo…

Lịch công tác tuần IV tháng 11

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 226/11 – Họp giao ban- Chuẩn bị hồ sơ giáo viên dạy giỏi dự thi cấp  huyện  – Hiệu trưởng dự…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN III THÁNG 11

Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 219/11 – Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại…

lịch công tác tuần II tháng 11

Lịch công tác tuần từ ngày 12/11-17/11/2018   Thời gian Sáng Chiều TUẦN LỄ VĂN HÓA – GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRỰC LẦN THỨ 7 Thứ 212/11 – Họp giao ban- Tổng hợp kết quả hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 05-09/11/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 205/11 – Họp giao ban – Xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên giỏi Thứ 306/11 – Xây dựng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 29/10 – Họp giao ban – Hoàn thiện hồ sơ KTNB Thứ 30/10 – Duyệt kế hoạch giảng dạy – Duyệt…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 222/10 – Họp giao ban – Làm việc tại đơn vị Thứ 322/10 – Phó hiệu trưởng lên lớp – Làm việc tại…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 10

Lịch công tác tuần từ 08/10 đến ngày 12/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 208/10 – Họp giao ban  – Rà soát dữ liệu phần mềm phổ cập Thứ 309/10 – Tập huấn…