LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 222/10 – Họp giao ban – Làm việc tại đơn vị Thứ 322/10 – Phó hiệu trưởng lên lớp – Làm việc tại…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 10

Lịch công tác tuần từ 08/10 đến ngày 12/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 208/10 – Họp giao ban  – Rà soát dữ liệu phần mềm phổ cập Thứ 309/10 – Tập huấn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 201/10 – Họp giao ban – Kiểm tra hoạt động chiều Thứ 302/10 – Kiểm tra VSATTP bếp nuôi -Duyệt, nộp kế…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ 10-14/9/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 210/9 – Họp giao ban – Kiểm tra nề nếp các lớp Thứ 311/9 – Xây dựng Kế hoạch năm…

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/9/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 203/9 – Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9 Thứ 304/9 – Chuẩn bị các điều kiện cho…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 227/8 – Họp giao ban – Làm báo cáo công tác tháng 8/2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian Sáng Chiều Thứ 22/5 Nghỉ lễ 30/04 ngày giải phóng miền Nam Thứ 33/5 Nghỉ lễ 1/5 ngày Quốc tế lao động Thứ 44/5 Kiểm tra nề nếp vệ…

lịch công tác tuần

Thời gian Sáng Chiều Thứ 223/04 – Họp giao ban – Tổng hợp sắp xếp hồ sơ thi thăng hạng Thứ 324/04 – Kiểm tra nề nếp các lớp – Dự hoạt động chiều

Lịch công tác tuần 3 tháng 4

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 216/4 – Họp giao ban- Tổng hợp học sinh học tại trường – Làm việc tại trường Thứ…

Thời gian Nội dung Sáng Chiều Thứ 209/04 Họp giao ban Làm việc tại cơ quan Thứ 310/04 Kiểm tra nuôi dưỡng Dự hoạt động chiều Thứ 411/04