LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 – 04/5/2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2019   Thời gian Sáng Chiều   Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4  và Ngày Quốc tế Lao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 218/3  HỌP GIAO BAN  – Làm báo cáo Chuyên đề xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm – Chuẩn bị…

Lịch công tác tuần II tháng 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/3 – 16/3/2019   Thời gian Sáng Chiều Thứ 211/3  GIAO BAN CƠ QUAN – Kiểm tra nuôi dưỡng – Bổ sung hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng Thứ 312/3  -…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 7/01/2019 đến ngày 13/01/2019 Thời gian Sáng Chiều Thứ 27/1 – Họp giao ban – Làm việc tại đơn vị Thứ 38/1 – Kiểm tra dự giờ lớp 5 tuổi

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian Sáng Chiều Thứ 224/12 – Họp giao ban  – Kiểm tra vệ sinh các lớp Thứ 325/12 – BGH kiểm tra dự giờ các lớp  – Làm việc tại đơn Thứ 426/12 – Kiểm tra chuyên đề(4tuổi A)

Lịch công tác từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018

Lịch công tác từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 215/10 – Họp giao ban  – Nộp báo cáo phần mềm  CSDL Thứ 316/10 – Duyệt kế hoạch giảng dạy- Làm phầm…