Lịch công tác tuần IV tháng 3

Lịch công tác từ ngày 26/3-31/3/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 226/3 – Kiểm tra nề nếp lớp học – Họp giao ban Thứ 327/3 – Xây dựng kế hoạch năm…

Lịch công tác tuần IV tháng 2 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02-03/03/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 226/02 – Họp giao ban – Kiểm tra nề nếp số lượng học sinh các lớp Thứ 327/02 – Làm báo cáo thống kê theo chỉ…

Lịch công tác

Thứ Ngày Nội dung công việc Người trực trường Ghi chú Hia 17/04 – Các lớp thực hiện CTGD MN trong ngày – Họp giao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN III THÁNG 04 NĂM 2017

Thứ Ngày Nội dung công việc Người trực trường Ghi chú Sáng Chiều Hai 10/04 – Họp nông thôn mới tại UBND Xã- Kiểm tra nề nếp các lớp – Họp giao…

Lịch công tác tuần III tháng 02

Thứ Ngày                               Nội dung công việc Trực trường Sáng Chiều Hai 20 Họp giao ban Tham mưu CSVC với lãnh đạo xã Hiệu phó Ba 21 Xây…