Lịch công tác từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018

Lịch công tác từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 215/10 – Họp giao ban  – Nộp báo cáo phần mềm  CSDL Thứ 316/10 – Duyệt kế hoạch giảng dạy- Làm phầm…

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần từ 17/9/2018 – 22/9/2018 Tháng Chín 15, 2018 7:27 sáng Thời gian Sáng Chiều Thứ hai17/9/2018 – Giao ban tuần (BGH)- Duyệt…

Lịch công tác tuần IV tháng 3

Lịch công tác từ ngày 26/3-31/3/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 226/3 – Kiểm tra nề nếp lớp học – Họp giao ban Thứ 327/3 – Xây dựng kế hoạch năm…

Lịch công tác tuần IV tháng 2 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02-03/03/2018   Thời gian Sáng Chiều Thứ 226/02 – Họp giao ban – Kiểm tra nề nếp số lượng học sinh các lớp Thứ 327/02 – Làm báo cáo thống kê theo chỉ…